ברוכים לתהליך הרישום האינטרנטי!

הסבר אודות תהליך הרישום:

תהליך הרישום מתחלק ל-2 שלבים.

שלב 1 - הזנת פרטי המתאמן ופרטי ההורה
שלב 2 - ביצוע התשלום