top of page

"The difference between ordinary and extraordinary is that little extra"

סמינר בקרב מגע 

 

הסמינרים של בית הספר לקרב מגע והגנה עצמית iKravMaga הינם חלק בלתי נפרד מתוכנית האימונים השנתית, ולוחם קרב מגע אינו יכול להתקדם בחומר הלימוד ללא השתתפות באותם סמינרים, שכן במהלך שיעור רגיל המתקיים במתכונת דו שבועית, אנחנו לרוב נתאמן אך ורק על מספר תרגילים מצומצם ומנושא מסוים וזאת לאור מגבלת הזמן של השיעור הרגיל (בממוצע שעה).  

בקרב מגע חומר הלימוד מחולק לדרגות המיוצגות באמצעות חגורות, כאשר בממוצע משך זמן לימוד דרגה הינו בין שנה לשנתיים, כאשר בכל דרגה נלמדים בממוצע כארבעים תרגילים במגוון נושאים. לימוד הבסיס מבוצע בחגורות צהובה - כתומה - ירוקה, שעה שהתלמיד לומד כיצד להגן על עצמו כנגד מכות ידיים רגליים, חניקות חביקות, התמודדות בקרקע ותקיפות בסיסיות של אלה וסכין. החל מחגורה כחולה, חומר הלימוד הופך להיות מורכב יותר, והתלמיד לומד כיצד להגן על עצמו כנגד יותר מתוקף אחד, וכן נחשף לתרגילים מורכבים יותר כאיומי סכין ואקדח.

רק בסמינר ישנה אפשרות לתרגל את כל תרגילי החגורה הייעודים עבור אותו מתאמן, כאשר הדגש שאנחנו שמים בסמינר הינו טכני, תוך מתן תשומת לב לאותם דגשים קטנים שלעיתים בשיעור אינטנסיבי, אין לנו אפשרות לגעת בהם, בנוסף משך האימון הארוך מאפשר לנו תרגול מרובה של אותם תרגילים, בצורה מסודרת, כך שהתלמיד יגיע למבחן החגורה שלו מוכן בצורה מיטבית. 

למעשה מבחינתנו הלימוד ברמה הטובה ביותר מתקיים בסמינר, כאשר מטרת השיעורים המתקיימים במהלך השבוע, הינם הטמעה, שיפור תכונות לוחם ושיפור היכולת בביצוע של תרגילי הקרב מגע שנלמדו בסמינר.

תלמיד המעוניין להגיע לרמות הגבוהות בקרב מגע לא יוכל לעשות זאת ללא השתתפות קבועה בסמינרים השנתיים.


ככלל ביה״ס מקיים שלושה סמינרים בשנה. הראשון בחופשת החנוכה, השני בחופשת הפסח, והשלישי בחופשת הקיץ (בשבוע האחרון של יולי). לרוב מתכונת הסמינר, היא במתכונת חצי יומית, לאורך שלושה ימים, כך שהתלמיד זוכה לזמן עבודה טכני רב, שאינו מתאפשר במהלך האימונים השגרתיים.  לרוב אנחנו מקיימים סמינר אחד המיועד לתלמידים הבוגרים, וסמינר שני המיועד לתלמידים הצעירים של הבית ספר. בכל סמינר ישנה חלוקה לקבוצות על פי דרגה כאשר כל קבוצה זוכה למדריך צמוד העובד על פי תוכנית ייחודית הבנויה עבור אותה דרגה. 

 

 

bottom of page