top of page
הקלטות זוםקאסטים

איך לפתח תרגיל חדש באמצעות עקרונות הקרב מגע

מה אפשר ללמוד מיותר מ-10 שנים של שינויים בחומר?

בוגרים משתפים ומלמדים איך לנצל את האימונים בצורה מיטבית

להצליח בזמן אמת

מתיאוריה לפרקטיקה - הקשר בין התרגילים למציאות

חוקרים מתאמנים - מה זה קרב מגע בשבילם

כושר ותנועה בקרב מגע

תוקפנות ונחישות - דיון ושאלות

מקומה של נחישות ותוקפנות בקרב

איפה הכל התחיל? אביעד מציג את היסטוריית הקרב מגע

נהלי פתיחה באש

איך להשתפר באמצעות חשיבה נכונה

bottom of page