top of page

רישום לאימוני קרב מגע - קבוצת בנים

DSC_3538.jpg
שעות האימונים:
האימונים מתקיימים בימים ראשון ורביעי במרכז הספורט של קרית שרת ברעננה.
גילאי 5 עד כיתה ג': 16:15-17:00
כיתות ד' - ו': 17:00-18:00
כיתות ז'-ח': 18:00-19:00
כיתות ט'-י': 19:00-20:00
כיתות יא'-יב': 20:00-21:00
קבוצת בוגרים: 21:00-20:00

הסדרת רישום

אנא אשרו את כל הסעיפים הבאים לטובת הסדרת רישום:
בבקשה מלאו את פרטי המתאמן
תאריך לידה של המתאמן
שעת אימון של המתאמן
בבקשה מלאו את פרטי בעל הכרטיס המשלם / ההורה
הצטרפו לקבוצת וואטסאפ שלכם לטובת קבלת הודעות חשובות
הנני מצהיר/ה כי קראתי את כל האמור לעיל ושאני מסכים/ה לכלל הסעיפים הרשומים מעלה.
bottom of page