top of page
SAVE_20190226_123028.jpeg

הבול הרשמי של מדינת ישראל אודות הקרב מגע, המבטא את ההיסטוריה של הקרב מגע כחלק מן ההסטוריה של מדינת ישראל. הבול נוצר בשיתוף אביעד סגל. 

Max_Nordau.jpg

ההיסטוריה של הקרב מגע

ההיסטוריה של הקרב מגע היא סיפור על המצאה ישראלית חובקת עולם, שניתן למצוא בכל עיר בעולם המערבי, זהו סיפור על המצאה שנוצרה במקרה, זה סיפור על המצאה שלא מעט אנשים דורשים עליה בעלות, זהו סיפור על המצאה, שלולא ההיסטוריה היהודית ישראלית שלנו לא הייתה זוכה לראות אור יום, זוהי המצאה שהיא חלק מן ההיסטוריה שלנו ומן הזהות שלנו, זהו סיפורו של הקרב מגע הישראלי, שיטת הלחימה הטובה ביותר בעולם להגנה עצמית ולקרב פנים מול פנים, וכן זוהי המצאה שמרבית הישראלים אינם מודעים לקיומה.

מה מיוחד בשיטה הזאת? איך השיטה הזאת נוצרה והתפתחה, למה כל כך הרבה אנשים בעולם בחרו בקרב מגע? איך זה הופץ בכזאת מהירות? למה זהו מותג כל כך גדול שזוכה למעל ל 30,000,000 אזכורים בגוגל, איך זה שאנחנו הישראלים לא מעריכים את זה ולא מודעים לזה?

לולא אימי ליכטינפלד הקרב מגע האזרחי כפי שאנחנו מכירים אותו היום לא היה מגיע לעולם, אולם ראשיתו של הקרב מגע מתחילה עוד קודם לכן, והיא שילוב של מאורעות ותהליכים היסטורים שבלעדיהם הקרב מגע לא היה נוצר. 

בקונגרס הציוני השני בשנת 1898, עולה לבמה מקס נורדאו, ובפני כולם ללא היסוס, מלין על חולשתו הפיזית של העם היהודי, ומדבר על הצורך בעיצובו של יהודי חדש, שיהיה מסוגל להקים מדינה, ואת אותה יהדות חדשה מכנה הוא "יהדות השרירים". קריאה זו מעוררת יהודים רבים לפנות לעבר שינוי אורח חייהם, ופנייה למקומות שבעבר היו מוקצים. היהודי "החדש" מוצא עצמו במכוני האגרוף והאבקות שנפוצו באירופה, וחלקם במהלך המאה ה 20 פונים לעבר לימוד של ג'וג'יטסו, שהחל להגיע ליבשת.  

מקס נורדאו, ממנהיגי תנועת הציונות הוגה רעיון "יהדות השרירים"

bottom of page