top of page
IMG_20190430_193043.jpg

טופס רישום צוות דובר

הורים / מתאמנים יקרים, נשמח אם תוכלו להקדיש מספר דקות לקרוא ולאשר את הסעיפים הבאים

 1. עלות השתתפות באימוני "דובר" הינה 320 ₪ לחודש, כאשר התשלום מתבצע ב-10 לחודש עבור אותו חודש באמצעות הוראת קבע דרך כרטיס אשראי. החיובים יבוצעו מחודש ספטמבר (או במידה והתחיל במועד מאוחר יותר החל מהשיעור ניסיון) ועד סוף חודש יולי (עונת אימונים). למתאמני קרב מגע, המחיר הינו 280 ₪ לחודש אימונים.

 2. על מנת לבטל או לשנות את הוראת הקבע, יש לשלוח מייל ל- info@i-kravmaga.com. במייל יש לכתוב את שם החניך, שם בעל הכרטיס וסיבת הביטול. יש לוודא קבלה של המייל בטלפון – 0544934038. את בקשת הביטול יש לשלוח עד ה-20 לחודש הקודם. (במידה ותרצו לבטל בחודש דצמבר, יש להודיע עד ה20 לנובמבר).

 3. מתאמן חדש זכאי לשבוע ניסיון אחד בלבד. טרם ההגעה לשבוע השני עליו להסדיר את התשלום באמצעות הגשת דף הרישום עצמו חתום לאימון. הרישום נכנס לתוקף החל מהשיעור ניסיון (כולל השיעור ניסיון). מתאמן שלא הגיש דף רישום טרם השבוע השני, לא יוכל להשתתף.

 4. מתאמן שמצטרף במועד שנשארו פחות משישה אימונים לאותו החודש, יחויב באופן יחסי.

 5. בית הספר עובד לפי תכנית שנתית של 88 אימונים של שעה וחצי (סה"כ 132 שעות בעונת אימונים), לא כולל מחנות אימונים מיוחדים והשתלמויות. על מנת להבטיח את מספר האימונים, ייתכן כי ייקבעו אימוני השלמה במועדים מיוחדים.

 6. ייתכנו שינויים וביטולים במהלך החגים. בית הספר רשאי לבטל שלושה אימונים בשנה ללא החזר. אימונים לא יתקיימו בערבי חג, חג ופסח.

 7. בית הספר רשאי לשנות את זמני האימון במקרים מיוחדים אך תמיד שואף לשמור על השעות הקיימות.

 8. בית הספר לא מזכה או מחזיר אימונים שהמתאמן לא הגיע אליו מסיבות אישיות.

 9. בחתימה על מסמך זה המתאמן (אימו או אביו במקרה של קטין) מצהיר שהינו (המתאמן) בריא. ואין מניעה רפואית כלשהי להשתתף באימוני "דובר". יש להמציא בנוסף לחתימה אישור ארגומטריה (מבחן תחת מאמץ) כחודש לאחר ההצטרפות לאימונים.

 10. במקרים של עוצר, (או כל סיבה אחרת המונעת מבית הספר לקיים אימונים פרונטליים – כמו בתקופת הקורונה), האימונים ימשיכו בשעות הקבועות בצורה ווירטואלית ללא שינוי במחיר.

 11. בנוסף לתשלום החודשי, ייתכנו עלויות נלוות כגון מחנות אימונם, ציוד נלווה, והשתלמויות.

 12. כל ההודעות החשובות (עדכונים חשובים ושינויים בזמני אימון) יפורסמו בקבוצות הוואסטאפ בלבד.

 13. דף רישום זה תקף גם לשנה הבאה במידה והמתאמן ממשיך ומתעכב להגיש דף רישום חדש.

 14. בית הספר מבוטח על פי חוק בביטוח אחריות מקצועית למדריכיו. אין בתשלום החודשי משום תשלום עבור ביטוח פציעות אישיות.

הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ שלכם!

אנא אשרו שקראתם ושאתם מסכימים לכל הסעיפים

במידה והמתאמן הוא גם המשלם מלאו רק את פרטי המשלם

המחיר עבור מתאמני "דובר" בלבד הינו 340 ש"ח

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

המחיר עבור מתאמני קרב מגע הינו 280 ש"ח

Your content has been submitted

An error occurred. Try again later

bottom of page